Fonden for oldtidsstier i Nordsjælland

FondslogoEt oldtidsvejstrøg har siden bondestenalderen ført fra Lejre/Roskilde mod nordøst langs det nordsjællandske vandskel. Fondens formål er at identificere disse oldtidsstrøg og kortlægge sammenhængen med de mange kulturhistoriske lokaliteter. Fonden har udpeget de stier, der så vidt muligt følger de nævnte oldtidsstrøg gennem naturskønne områder, og fortælle historierne bag oldtidsstrøgene, fortidsminderne og naturen.
Jens Hald (fondens stifter)

Ryethøj tele1
Oldtidsstierne
OldtidspaelOldtidsstierne er udvalgt som cykel- og gangstier, der danner rundture eller forbindelsesveje mellem disse langs det gennemgående oldtidsvejstrøg. Stierne omkring Farum Sø, Tokkekøb Hegn og Søndersø/Hareskovene er rundture, som kan benyttes af både vandrere og cyklister, mens de lange forbindelsesstier langs oldtidsvejstrøget primært er for cyklister. De kan naturligvis kombineres med de markerede alternative stier, men der er kun udarbejdet foldere over hovedstierne. Turen mellem Mølleåen og Tokkekøb Hegn indvies i august 2016, mens turen fra Flyvestationen til Hvedshøj forventes åbnet, når der kommer offentlig forbindelse over Gammelvad ved åbningen af Sydlejren.

Stierne er normalt ikke afmærkede, men kan følges på kortene i folderne og på denne webside. De vigtigste lokaliteter er afmærket med et skilt på en fortællepæl, hvor der står et telefonnummer, en webadresse og pælens nummer. Man kan kalde telefonnummeret fra en almindelig mobiltelefon og få oplæst en beskrivelse af stedet efter at have indtastet pælenummeret. Med en smartphone kan websiden tillige benyttes på stedet, hvor man kan gå direkte til pæle-teksterne eller kortene via menuen øverst i venstre kolonne. Pælene forventes senere forsynet med QR-koder.


Oprettet 25/3, 2009 – Opdateret 18/07, 2016