Fond og bestyrelse

Fond til fremme af oldtidssti i Nordøstsjælland

Fonden er stiftet i 2008 med det formål, at etablere et stisystem i naturskønne områder, der så vidt muligt følger de gamle oldtidsstrøg, og at fortælle om natur, oldtidsveje, fortidsminder og andre kulturhistoriske lokaliteter langs stierne - i første fase koncentret om eksisterende stier i Furesø og Allerød kommuner.

Formand og stifter: Jens Hald
Østre Pennehavevej 15, 2960 Rungsted Kyst
Telf. 61 50 09 18
jh.hald@gmail.com
(Webmaster)

Øvrig bestyrelse:

Niels Bødker Thomsen
Bjørnsholmvej 44, 3500 Værløse
Telf: 44 48 18 08
E-mail: nbt@os.dk

Lise Hertz Hald
Østre Pennehavevej 15, 2960 Rungsted Kyst
Telf: 45 86 92 38
E-mail: l.hertzhald@gmail.com

Indskudskapital: 300.000 kr.

Image

Gretteshøj i Farum

Fondens formål i henhold til fundatsen

1. at identificere oldtidsstrøg og i forbindelse hermed andre interessante kulturhistoriske steder (fx. gravhøje) og naturskønne områder i Furesø Kommune og i andre nordøstsjællandske kommuner.

2. at planlægge, etablere og oplyse om stier i Furesø Kommune, der så vidt muligt følger de nævnte oldtidsstrøg mv. Stierne kan have forskellig udformning: En smal trampesti, vandre- eller cykelsti eller en bredere rekreativ korridor med udsigts- og opholdssteder; stierne kan også følge eksisterende sti/vej.

3. at bidrage til planlægning, etablering og oplysning om tilsvarende stisystem i Nordøstsjælland, primært fra Lejre til Helsingør. Fondens formål søges realiseret gennem samarbejde med Furesø Kommune, andre kommuner i Nordøstsjælland samt andre offentlige institutioner, foreninger og ikke mindst berørte virksomheder og borgere.