Tur-oversigtskort / -valg

1 2 3 4 5 6 6 Oversigt Vandskelsvej a />

Klik/tryk på turnavnet for at komme til turen (Beskrivelse og detailkort).

Står man ved pælene kan man bruge en hvilken som helst QR-kodelæser. Den kan f.eks. installeres ved på mobiltelefonens browser at taste www.i-nigma.mobi

Tryk her for mere detaljeret samlekort. Kortet skal zoomes ind, og man skal gå tilbage med “BACK”.