Planer

Thorshøj

Turens planlagte slutmål mod syd – Hvedshøj/Thorshøj ved Hvedstrup

Fonden har gennem årene fulgt sine oprindelige planer om at beskrive de eksisterende stiforløb for publikum langs de gamle oldtidsvejstrøg, hvor der er mange oldtidsminder knyttet til vejforløbet. Vejstrøget forløb fra resten af Sjælland og Europa langs Nordsjællands vandskel til Nordkysten, herunder Helsingør. Stierne er tre steder lagt som rundture, som både kan cykles og vandres, mens de øvrige primært er afpasset til cyklister.

Mod nord ender den lokaliserbare del af vejstrøget i Tokkekøb Hegn med de imponerende stendysser fra stenalderen. I august 2016 indviede man det lange stræk fra Flyvestationen til Tokkekøb Hegn med to foldere – Vandskellet ved Ryethøj og Teglværksområdet. Det nordlige område har været en del af den nordøstlige skovbygd, som i bronzealderen begyndte at åbne sig i et åbent sletteland sydvest for felterne af bronzealdergravhøje i Furesø Kommune.

De markante oldtidsminder ophører syd for Hvedstrup, hvor vejen ved Hvedshøj/Thorsbjerg må have delt sig mellem Stevns mod syd og vadestedet ved Lejre mod sydvest. Når flyvestationens sydvestport ved Gammelvad over Værebro Å bliver åbnet for publikum, vil Oldtidsstifonden tilrettelægge en tur langs rækken af spektakulære bronzealderhøje i det sydlige sletteland. Her mod sydvest ender turen i en rundtur, hvor den vestlige gren følger en parallel række af stenalderdysser. Man kan fortsætte ad Dansk Vandrelaugs rute fra Ågerup til Roskilde ad Slæggerupvej, men oldtidsruten er her primært tilrettelagt med henblik på cyklister – og her mod syd vil det også blive med henblik på bilister – da den syd for Smørumnedre vil følge lokale veje af mangel på de stier, som er er benyttet på de øvrige ture.

Vandskelsstierne er omkring Farum Sø forbundet med Naturpark Mølleåens stisystem og har turen Farum Sø Rundt til fælles med dette. Oldtidsstifondens hjemmeside er blevet moderniseret og har nu det digitale system bag naturguiden fælles med Naturparken. Det er indrettet til aflæsning af QR-koder på pælene. Når koderne på et tidspunkt opsættes, kan en smartphone selv finde den tilhørende beskrivelse frem. Udviklingen hos Naturstyrelsen tyder på, at det er den vej udviklingen vil gå. Fonden sikrer på den måde, at når midlerne til foldere til sin tid ophører, vil oldtidsstierne kunne køre videre uden væsentlige udgifter.